Winkelcentrum Mariahoeve wordt vernieuwd tot een uitnodigend hart van en voor de hele wijk.

Dit is de wens van veel wijkbewoners, bleek uit de Wijkagenda van de gemeente. Wij, Coöperatie Mariahoeve, willen Winkelcentrum Mariahoeve en haar omgeving aantrekkelijker maken, zodat het nu en in de toekomst een prettig gebied is. Een gezellige en comfortabele plek om te winkelen en om buurtbewoners te ontmoeten.

Lees meer

Waar staan we nu?
Sinds 2021 zijn wij in overleg met de directe bewoners, winkeliers en de gemeente om de verschillende mogelijkheden voor een vernieuwd winkelcentrum te onderzoeken. De gemeente bekijkt of ons plan past binnen de plannen en wensen van de stad. De voorwaarden waaraan de ontwikkeling van het winkelcentrum en nieuw te bouwen woningen moeten voldoen legt de gemeente vast in een Planuitwerkingskader (PUK). Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Wat gaat er veranderen?

 • We maken van winkelcentrum Mariahoeve en omgeving een aantrekkelijker gebied.
 • We verbeteren de opzet en uitstraling van het winkelcentrum en de winkels.
 • We versterken de verbinding met de omgeving en het park.
 • We zorgen voor verduurzaming: we willen de winkels en woningen aansluiten op een schone energiebron in plaats van gas.
 • We bouwen nieuwe woningen. Hieraan is in Mariahoeve grote behoefte.

Inloopbijeenkomst 11 juli

Op donderdag 11 juli organiseerden wij een nieuwe inloopbijeenkomst. Bezoekers konden langs verschillende informatieborden lopen, zien welke reacties we uit de buurt hebben opgehaald en hoe we deze willen gebruiken in de verdere uitwerking van de plannen. Verschillende beelden (sfeerimpressies) gaven een goed beeld van hoe het vernieuwde winkelcentrum en de nieuwbouw eruit kunnen gaan zien. Ook was er meer bekend over de volgende stappen die nodig zijn om dit plan te maken. Tijdens de bijeenkomst waren medewerkers van de gemeente aanwezig. De presentatie van de bijeenkomst vindt u op deze website.

We beantwoorden graag uw vragen en zijn benieuwd naar uw reactie op de plannen.

Denk met ons mee

Via de online vragenlijst kunt u reageren op het plan. Er volgen drie korte vragen. Invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt een paar minuten. Reageren kan tot 18 juli.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de vernieuwingsplannen (geen reclame).

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
 

Planning

De verwachte planning voor de vernieuwing van Winkelcentrum Mariahoeve is als volgt:

 • 2024
  • Informatiebijeenkomst PUK (najaar)
  • Besluitvorming PUK
 • 2025
  • Uitwerking plan
  • Aanvraag vergunningen
 • 2026
  • Start (ver-)bouwing
  • Bouw in fases (2026-2029)
 • 2029
  • Doelstelling gereed 2029

Documenten

Hieronder vindt u een overzicht van bijeenkomsten, verslagen en presentaties.

Inloopbijeenkomst 28 mei

Presentatie Coöperatie Mariahoeve
Presentatie Gemeente Den Haag 

De gemeente bekijkt of het plan past binnen de plannen en wensen van de stad. De voorwaarden waaraan de ontwikkeling van het winkelcentrum moet voldoen legt de gemeente vast in een Planuitwerkingskader (PUK). Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Verslag inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst 11 juli

Presentatie Coöperatie Mariahoeve
Presentatie Gemeente Den Haag 

De gemeente bekijkt of het plan past binnen de plannen en wensen van de stad. De voorwaarden waaraan de ontwikkeling van het winkelcentrum moet voldoen legt de gemeente vast in een Planuitwerkingskader (PUK). Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Het verslag van deze inloopbijeenkomst volgt.

Alle nieuwsbrieven zijn hier terug te lezen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Woningen

Waar komen de nieuwbouwwoningen en hoe hoog wordt de bebouwing?
Er is hier veel overleg over geweest met de gemeente en met direct omwonenden. Uiteindelijk is bepaald dat we een stuk van het winkelcentrum aan het park gaan slopen, om hier een woongebouw te kunnen maken. De woningen komen dan bovenop wat nu de achterkant van het winkelcentrum aan het park is. Het gebouw is tussen de 60-70 meter hoogte (ca 15-17 verdiepingen van woningen op het winkelcentrum).

Hoeveel nieuwe woningen worden er gebouwd? En wat voor types?
Wij denken aan ongeveer 400 kleinere appartementen, vooral voor starters. We willen de doorstroming in de wijk bevorderen. Het aantal woningen is onder meer afhankelijk van het type woning en de doelgroep waarvoor we gaan bouwen. We richten ons niet op eengezinswoningen omdat er daar al veel van zijn in de wijk Mariahoeve.

Vanaf wanneer en waar kan ik mij inschrijven voor een woning?
U kunt zich voor een woning inschrijven als het bouwplan definitief is. Dat is waarschijnlijk over twee tot drie jaar. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte.

Winkelcentrum

Komen er meer winkels in het winkelcentrum?
Nee, er komen niet meer winkels. In principe kunnen de huidige winkels blijven. We proberen te zorgen voor winkels die aansluiten op waaraan de buurt behoefte heeft. Denk aan een supermarkt, bakker, slager, huishoudartikelen, dierenwinkel, post/kantoorboekhandel, bloemen, etc.

Wat wordt de nieuwe looproute door het winkelcentrum? Kun je binnendoor alle winkels blijven bezoeken?
De looproute gaat vanaf Albert Heijn tot aan het nieuwe centrale plein, waar nu de hoofdingang aan Het Kleine Loo zit. Ook komt er een grote doorsteek van de passage naar het park. De meeste winkels blijven aan de passage (looproute) zitten. Sommige winkeliers vinden het fijn om ook open te kunnen zijn als het winkelcentrum dicht is. Daarom krijgen een paar grote winkels en horeca een eigen ingang aan het Kleine Loo en het nieuwe plein.

Waarom verdwijnt er een stuk passage?
Het winkelcentrum is ‘naar binnen gekeerd’ en dat willen we meer open maken. Het winkelcentrum is nu eigenlijk te smal voor een passage (looproute) aan de binnenkant én winkels aan de buitenkant. Daarom zijn nu veel gevels afgeplakt. Door een deel van de passage te verwijderen, kunnen we ook een paar winkels met hun ingang aan het Kleine Loo maken. Onze ervaring is dat het fijn winkelen is als er binnen en buiten en aan het plein winkels en horeca zijn.

Hoe wordt het laden en lossen geregeld?
Er komen centrale (laad- en losruimtes) voor de winkels die (deels) in de panden zitten. Dat wil zeggen dat de vrachtwagens op bepaalde plekken het pand (deels) in kunnen rijden om daar te laden en lossen. Hierdoor komt er meer ruimte rond het winkelcentrum. Er blijft nog wel een laad-en losplek (zone) voor pakketbezorgers.

Parkeren

Waar gaat het winkelend publiek parkeren? En verwachten jullie meer bezoekers?
Het wordt een winkelcentrum met voorzieningen en winkels voor de buurtbewoners. We verwachten dus niet veel meer bezoekers van buiten de wijk dan nu het geval is. Daarnaast gaan we parkeervoorzieningen verbeteren en nieuwe toevoegen, dus wij verwachten hier geen problemen.

Komt er betaald parkeren?
Alleen de gemeente kan besluiten betaald parkeren wel/niet in te voeren in het openbaar gebied. Dat is niet aan de ontwikkelaar/eigenaar.

Krijgt elke nieuw te bouwen woning z’n eigen parkeerplek(ken)?
Wij gaan voor de bewoners van de nieuw te bouwen woningen extra parkeerplaatsen op het winkelcentrum realiseren. Hier kan voor een deel nu ook al geparkeerd worden. Het aantal te realiseren plaatsen is nog niet duidelijk op dit moment. Uitgangspunt is dat bewoners en bezoekers gebruikmaken van dezelfde parkeerplekken.

Verdwijnt de parkeerplaats onderaan de hellingbaan?
Nee, de parkeerplaats blijft bestaan. We zullen deze opknappen, zodat deze er ook in de toekomst weer netjes uitziet. 

Wat gaat er met de hellingbaan gebeuren?
De ruimte rondom en onder de hellingbaan richten we opnieuw in. Het is nu erg rommelig, onder meer door de plekken van de kiosken. We willen hier wel horeca en ruimte voor terrassen houden. Een deel van de expeditie van het winkelcentrum (aan- en afvoer van goederen) willen we achter de hellingbaan en deels in het gebouw oplossen.

Waar kunnen fietsers hun fiets stallen?
We zijn van plan om in het gebied fietsnietjes te plaatsen. Dit zijn hekken in de vorm van een nietje waartegen je je fiets kan zetten.

Openbare ruimte

Wat is de bedoeling van het pleintje aan het park?
Dit pleintje willen we opnieuw inrichten, tegelijk als we met de kade aan de slag gaan. We zijn aan het kijken of we samen met de gemeente hier een bibliotheek voor de buurt kunnen maken. Nu kijk je vooral aan tegen achterkanten van winkels en een expeditie. Het is een mooier beeld als je tegen winkels en voorzieningen met open gevels en eigen ingangen aankijkt. Ook voor de aanpak van deze plek zijn we in gesprek met direct omwonenden.

Wordt het park betrokken bij de herontwikkeling?
Het park is geen onderdeel van de vernieuwing van het winkelcentrum.

Proces

Wat is het vervolgproces en planning?
We willen voor de zomer een tweede bijeenkomst plannen om uitkomsten van de eerste inloop en de verdere uitwerking te laten zien.

In het najaar 2024/begin 2025 zal de PUK door het college en de gemeenteraad worden vastgesteld. Hier zal de gemeente ook communicatie voor organiseren.

In 2025 zullen we de plannen gedetailleerd gaan uitwerken en vergunningsprocedures starten. Als alles goed gaat zullen we in 2026 met de eerste bouwwerkzaamheden kunnen starten. Het plan zal in fases worden uitgevoerd, we verwachten in 2029 laatste werkzaamheden te kunnen afronden.

Gaat de bouw veel overlast geven?
Veel van het werk is intern verbouwen van het winkelcentrum. We zullen het werk in fases uitvoeren, het winkelcentrum zal ten allen tijden openblijven om zo goed mogelijk door te kunnen blijven functioneren. Het werk met het meeste omvang verwachten we aan de achterkant van het winkelcentrum, waar een stuk sloop- nieuwbouw gaat plaatsvinden en de meeste herinrichting van het openbaar gebied. Op deze plek zullen ook tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn.

Info winkelcentrum

Info over het winkelcentrum (winkelaanbod, plattegrond etc.) vindt u op www.mijnmariahoeve.nl

Contact

Heeft u vragen over de vernieuwing? Stel deze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Molsbergen Development BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling namens de Coöperatie Mariahoeve.